OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informujemy, że administratorem podanych przez Ciebie danych jest PAPARTdesign s.c., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAPARTdesign s.c., w Warszawie przy ul. Michała Spisaka 10, 02-495 Warszawa, NIP: 5223042831, REGON: 362820197. Możesz skontaktować się z nami poprzez adres e-mail: office@papdeco.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy tylko te dane, które nam dobrowolnie przekażesz i tylko w takim zakresie w jakim są nam one niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu. Aby zarejestrować się w naszym serwisie wymagamy od Ciebie podania adresu mailowego, imienia, nazwiska, adresu, na który ma być dostarczony zamówiony przez Ciebie towar oraz ewentualnie danych do faktury. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do tego, abyśmy mogli zawrzeć umowę sprzedaży, skontaktować się z Tobą w jej sprawie i dostarczyć zamówiony przez Ciebie towar. Konsekwencją niepodania przez Ciebie wskazanych powyżej danych może być brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

Na naszej stronie działa także automatyczny system, który pomaga nam jak najlepiej dopasować do Ciebie naszą ofertę. Nie podejmujemy automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa. Chcemy po prostu by nasza oferta została skierowana właśnie do Ciebie.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zawarcie i wykonanie umowy, której jesteś stroną. My chcemy sprzedać nasze produkty, a Ty chcesz je kupić. Jesteśmy dumni, że wybrałeś właśnie nas – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Jeżeli wyraziłeś uprzednio na to odrębną zgodę, Twój adres mailowy, który nam podałeś posłuży nam do celów związanych z marketingiem oferowanych przez nas produktów (marketing bezpośredni). Będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach, co stanowić będzie realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu. Jeżeli podałeś dane inne niż adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla Ciebie. Dzięki temu będziesz otrzymywać informacje odpowiadające Twoim zainteresowaniom i preferencjom – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Aby móc ciągle ulepszać nasz serwis, przetwarzamy dane, które nam podałeś również dla celów statystycznych, realizując w tym zakresie nasz prawnie uzasadniony interes. Chcemy być coraz lepsi, dlatego musimy perfekcyjnie znać naszych użytkowników – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Będziemy przetwarzać Twoje dane również dla celów związanych z dochodzeniem potencjalnych roszczeń lub obrony przed nimi, w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, co stanowić będzie realizacje naszego prawnie uzasadnionego interesu – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi w tym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Naszych partnerów dobieramy niezwykle starannie. Poniżej przedstawiamy wam kategorię podmiotów, którym przekazujemy dane:

1) operator logistyczny i firmy kurierskie;

2) firma hostingowa;

3) podmioty wspierające usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną;

TWOJE PRAWA

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej, pisz śmiało. Odpowiemy! Pamiętaj, że:

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Twoje dane osobowe podane w związku z zawarciem i wykonaniem przez nas umowy będą przetwarzane do czasu jej realizacji, a następnie do czasu przedawnienia wynikających z niej roszczeń. Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych będą przez nas przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że wyrazisz wcześniej sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu.