GWARANCJA

Warunki gwarancji

Ważne od 01.09.2017

PAP DECO udziela 24 miesięcznej gwarancji na mosiężne dekoracje ścienne i uchwyty oraz na montaż jeśli był wykonany przez pracowników PAP DECO.

Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji na formularzu reklamacyjnym (formularz do pobrania na stronie (www.papdeco.com/do-pobrania). Formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres: office@papdeco.com wraz z dokumentacją zdjęciową obrazującą wadę.

Za datę przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego PAP DECO przyjmuje się datę otrzymania wiadomości drogą elektroniczną. PAP DECO skontaktuję się w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wady.

Producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji na skutek niewłaściwego użytkowania paneli PAP DECO, bądź użytkowania niezgodnego z ich przeznaczeniem.